פיטורין במהלך הריון
חוק עבודת נשים, התשי”ד-1954 קובע: “לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים אם הפיטורים הם לדעתו בקשר להריון…” למה הכוונה אם כן? הכוונה היא שאם אישה נמצאת בהריון לא ניתן לפטר אותה עקב הריון זה, אך אין הדבר אומר שלא ניתן לפטרה בכלל.

האמנם ניתן לפטר עובדת בהריון?
ניתן לפטר עובדת בהריון שעבדה אצל המעסיק פחות מ- 6 חודשים. חשוב לציין בהקשר זה כי המעסיק יצטרך להוכיח כי הפיטורים לא נעשו בגלל ההריון. ראוי להבהיר כי ככל והמעסיק הודיע לעובדת על הכוונה לפטרה לפני שידע אודות הריונה עשוי הדבר להכשיר את הפיטורים ולא לחשוף אותו לתביעה בגין אפליה על רקע הורות מכח סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

כיצד ניתן לפטר עובדת בהריון שעבדה אצל המעסיק 6 חודשים לפחות?
למעסיק שמורה הזכות לפטר עובדת אם סיבת הפיטורין איננה ההריון . לצורך כך נדרש המעסיק לפנות למשרד התמ”ת בבקשת היתר ולנמק ולהוכיח כי סיבת הפיטורים אינה נובעת מההריון אלא נובעת מפיטורי צמצום, תפקוד ירוד של העובדת, הפסקת פעילות, מכירת עסק, פירוק/פשיטת רגל, כינוס נכסים, הקפאת הליכים וכו’ ולקבל את היתר הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ”ת.

ילדת? מהן זכויותייך
הזכות להיות מוגנת מפיטורים ניתנת לאישה גם לאחר שילדה ויצאה לחופשת לידה. חופשת לידה (ילד אחד) כיום מונה 14 שבועות בתשלום שמשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי ו-12 שבועות נוספים ללא תשלום. עובדת שרוצה לותר על התקופה השניה (ללא התשלום) נדרשת להודיע למעסיקה ולחזור לעבודה בתום 14 השבועות.

חובת המעסיק להחזיר את העובדת לתפקידה הקודם ולאפשר לה להשתלב בו מחדש לפחות ל-60 ימים לאחר חזרתה מחופשת הלידה. ככל והמעסיק יחפוץ בפיטוריה לאחר מכן כי אז ייאלץ למסור לה הודעה מוקדמת כדין. ראוי לציין כי הפסיקה אוסרת על מעסיקים לשלם לעובדת מראש תשלום של 90 ימים לאחר הלידה (60 ימים של התקופה המוגנת+30 ימי הודעה מוקדמת) ובכך להיפטר מהעובדת. מעסיקים שינהגו בדרך זו חושפים את עצמם לתביעות הן מכח חוק עבודת נשים והן מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

פיצויי פיטורים ותשלום דמי אבטלה
עובדת שאינה רוצה לחזור לעבודה לאחר הלידה רשאית למסור למעסיקה הודעה על התפטרות לצורך גידול הילד/ה שבעטיה תהיה זכאית לפיצויי הפיטורים ובתנאי שמסרה את ההודעה לא יאוחר מ-9 חודשים מיום הלידה. הודעה זו אמורה להיות כפופה למתן הודעה מוקדמת כדין.
כמו כן, עובדת שהתפטרה לצורך גידול הילד עשויה להיות זכאית גם לדמי אבטלה וזאת רק לאחר 3 חודשים מיום ההתפטרות.

לבסוף, במידה ונכנסת להריון ואת עובדת במקום העבודה למעלה מ- 6 חודשים, לא ניתן לפטר אותך מבלי לקבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ”ת.
ככל ועבדת במקום עבודה פחות מ- 6 חודשים יכול המעסיק לפטר אותך מבלי היתר הממונה על חוק עבודת נשים ובלבד שהפיטורים הם לא בגלל ההריון.

במקרה השני ראוי לתעד את ההודעה למעסיק על ההריון על מנת לקבל את התייחסותו הראשונית אודות ההריון בזמן אמת. ככל שעילת הפיטורים נובעת מההריון היא אסורה וחושפת את המעסיק לתביעה מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

אין באמור לעיל ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי למקרה ספציפי
הכותב הוא עו”ד מומחה לדיני עבודה

זקוקים לעו"ד המתמחה בדיני ספורט?

להתייעצות ללא התחייבות

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם!