זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד-עורך דין דיני עבודה
חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד נחקק בשנת 1975, כדי להגן על עובדים, שזכויותיהם נפגעו כתוצאה מקשיים, שאליהם נקלע מקום עבודתם, ובשל קשיים אלה ניתן צו פירוק או צו פשיטת רגל.
בהתאם לחוק, עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל או שהחברה שעבד בה התפרקה, זכאי לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין שמעבידו נשאר חייב לו, עד למקסימום הגמלה הקבועה בחוק.

כמו כן זכאי העובד, שהביטוח הלאומי יעביר כספים (גמלה) לקופות גמל שלו, שלא הופקד בהן הסכום הדרוש על ידי המעביד.

בהתאם להוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, על המעביד להעביר לקופת הגמל כספים, שנועדו לשם צבירתן או הבטחתן של זכויות העובד הקשורות בעבודתו, או הפסקת עבודתו.

קופת הגמל תהיה זכאית לגמלה בשל תשלומים שלא הועברו לקופת הגמל מכספי המעביד, או כספים שנוכו משכר העובד או מכספי שניהם. המוסד לביטוח לאומי יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בעד כל עובד, עד המקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שהוא פעמיים השכר הבסיסי. (14,704 ₪ ל-01.01.08)

מהגמלה שתאושר ינוכו הסכומים המתחייבים מהחוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

את התביעה לגמלה יש להגיש למפרק או לנאמן (לא למוסד לביטוח לאומי) על גבי טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין מקור בלבד, בצירוף מסמכים להוכחת החוב.

מסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה.

מסמך המעיד על גובה סכומי פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו של העובד בקופת גמל בתאריך הפסקת עבודתו.

אסמכתאות לרצף בעבודה.

אישור מהבנק או המחאה מבוטלת- מקור, לאימות פרטי בעלי החשבון.

לאחר שהמפרק או הנאמן אישר את התביעה, הוא יעביר אותה למוסד לביטוח לאומי, לתחום ביטוח זכויות עובדים.

החלטת הנאמן או המפרק אינה סופית.

לפי סעיף 189 ב’ לחוק, למוסד לביטוח לאומי יש את הסמכות לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה.

הגמלה תשולם לעובד שכיר בלבד אם התקיימו התנאים הבאים:

צו פשיטת רגל או צו פירוק שניתן על ידי בית המשפט המחוזי.

מינוי נאמן או מפרק.

אישור נאמן או מפרק.

הזכאות לגמלה הינה עבור:

עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל, או עובד שכיר שניתן נגד מעבידו צו פירוק (אם המעביד הוא תאגיד).

קופת הגמל – אם קיים חוב בקופת גמל שהעובד מבוטח בה.

חבר אגודה שיתופית – שהיה חבר במושב שיתופי או בקיבוץ במשך 7 שנים לפחות.

שאירי העובד – אם נפטר העובד לפני ששולמה הגמלה שמגיעה לו, זכאים שאיריו לחוב שכר עבודה ולפיצויי פיטורים.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

זקוקים לעו"ד המתמחה בדיני ספורט?

להתייעצות ללא התחייבות

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם!
Open chat