זכויות עובדי קבלן והשלכות החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה
קבלן כח אדם הוא גוף המספק עובדים למעסיק אחר בעיקר בתחומים של ניקיון, שמירה, אבטחה, מזכירות, קלדנות וענפים נוספים. בשנת 1996, התקבל בכנסת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם (להלן:”החוק”) שקבע כי עובד קבלן מחוייב בקבלת רישיון לעסוק בתחום שירותי כח אדם ממשרד התמ”ת. החוק מסדיר את יחסי העבודה בין הקבלן לעובדיו המושתתים על חוזה רשמי, פרטי או חוזה קיבוצי.

כיום, ישנו חוזה קיבוצי המסדיר את תנאי עובדי הקבלן מול קבלני כח אדם אשר מפרט את התנאים הדומים לכל יחסי עובד מעביד הקיימים במשק.

החוק מסדיר את התפקידים של כל אחד מהגורמים:
• המעסיק הפורמלי שהוא קבלן כח אדם ואיתו יש לעובד הקבלן יחסי עובד מעביד הכרוכים בהסכם קיבוצי.
• המעסיק בפועל שאצלו נעשית העבודה והוא אחראי לסדר היום של עובד הקבלן.

המשמעות המלאה של הסדר זה היא שעובד הקבלן מקבל את משכורתו מידי חברת כח האדם. העובד מקבל גם תנאים סוציאליים בדיוק כמו כל עובד במשק לרבות הפרשות לקרן פנסיה, דמי הבראה ומחלה ופיצויים מלאים במקרה של פיטורים.
סעיף 12א לחוק גורס כי עובד קבלן אשר הועסק ברציפות במשך תשעה חודשים יהפוך להיות עובד קבוע של המעסיק בפועל; הרחבה זו נוגעת לכל התחומים מלבד תחום המחשוב.

סעיף 12א לחוק זה הועלה על שולחן הכנסת בשנת 2000 אך נכנס לתוקפו רק בשנת 2008; המשמעות של סעיף זה היא שלא ניתן לפטר עובדי קבלן רק על מנת לשכור אותם שוב ולהימנע מתשלום פיצויים ותנאים סוציאליים.

בתום תשעה חודשים המעסיק בפועל רשאי לפנות לעובד הקבלן ולגייס אותו באופן קבוע. העובד רשאי להסכים לתנאים החדשים או לסרב ולהישאר עובד קבלן אצל חברת הקבלן. במידה והוא מסכים, חוזה חדש נחתם בין המעסיק לעובד ותנאי העובד משתפרים לעין שיעור שכן הוא עולה על מסלול של “קביעות”.

חשוב לדעת כי תשעת החודשים בהם עבד עובד הקבלן אצל המעסיק בפועל מצטרפים כותק ולא נמחקים. עובד קבלן אשר נשכר על ידי המעסיק בפועל לא מחוייב לחברת עובדי קבלן בשום צורה שהיא.

עיקרי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

לאור מאבק ההסתדרות והמחאה החברתית שפקדה את ככרות העיר בקיץ 2011, קיבלה הכנסת ביום 13.12.11 את החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע”ב-2011 שם נקבע בין היתר כדלקמן. בעלי משרות בתאגידים ובמשרדי ממשלה שימצאו אחראים לחוזה הפסד, שאינו מבטיח את תנאי השכר הבסיסיים של העובדים, עלולים לעמוד לדין פלילי. כמו כן, תיאסר התקשרות עם קבלן שרותי כח אדם שהורשע או נקנס כתוצאה מהפרת זכויות עובדיו למשך שלוש שנים לפחות.

לא זו אף זו, תוטל אחריות פלילית על מזמיני שירותי כח אדם שלא פיקחו על מניעת הפרות מסוימות וכן על מנכ”לים של תאגידים או רשויות ציבוריות אשר לא פעלו בהתאם להתראות שקיבלו באשר להפרת זכויות העובדים.

לפרטים נוספים אודות זכויות עובדי קבלן ו/או זכויות מזמיני שרות מקבלני כח אדם הנכם מוזמנים לעיין באתר האינטרנט של עורך דין דיני עבודה שי טל בכתובת: www.shaital.co.il

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

זקוקים לעו"ד המתמחה בדיני ספורט?

להתייעצות ללא התחייבות

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם!